כדי שתבינו טוב יותר איך נראה המוצר המוגמר
של הפקת הוידאו, תוכלו להתרשם מפרויקטים קודמים מוצלחים מאוד:

משכן שלמה תדמית

מעוז צור דרשו

קליפ בר מצווה

מעשים טובים ממלאים את "חלל בלב"

כוחם של בעלי התשובה בקהילת אביר יעקב

מציאת הייחוד שבאיחוד בני הישיבות בארץ ישראל